***

 Już od 4 maja rozpoczął się nabór do klas sportowych w Zespole Szkół w Puszczykowie. Kandydaci zarówno do Gimnazjum Sportowego jak i do lekkoatletycznej klasy sportowej w Liceum Ogólnokształcącym mogą składać swoje podania w terminie od 4 do 18 maja do godz. 15.00. Egzaminy sprawnościowe odbędą się 20 maja (I termin) oraz 25 maja (II termin) o godz. 9.00.
Uczniowie Gimnazjum Sportowego realizują 10 godzin zajęć sportowych w tygodniu - 4 godziny WF oraz 6 godzin treningowych z lekkiej atletyki. Zajęcia sportowe odbywają się w ramach planu lekcyjnego. Uczniowie najwcześniej rozpoczynają lekcje o godz. 8.00 - najpóźniej kończą o godz. 15.20 ( w klasie III o 16.15). Pierwszy rok to przede wszystkim zajęcia ogólnorozwojowe, usprawniające młodych sportowców, pozwalające opanować podstawy wszystkich konkurencji, żeby w kolejnych latach przejść do treningu w blokach konkurencji (sprinty, skoki, rzuty, biegi średnie, płotki). 
W Liceum Ogólnokształcącym uczniowie również realizują 10 godzin zajęć sportowych, głównie w formie treningu specjalistycznego pod wybraną konkurencję lekkoatletyczną. Zajęcia sportowe odbywają się zaraz po lekcjach i kończą się najpóźniej o godz. 16.30. Uczniowie w klasie sportowej od II klasy realizują w zakresie rozszerzonym - język angielski, biologię oraz geografię. Zawodnikami są również uczniowie uczący się w innych klasach (humanistycznej, dziennikarskiej, ekonomicznej, politechnicznej czy przyrodniczej). Wybór innego profilu nie koliduje z zajęciami treningowymi, które odbywają się zawsze po zajęciach lekcyjnych wszystkich klas.

Uczniowie mają do dyspozycji: kadrę pedagogiczną z wieloletnim doświadczeniem w pracy ze sportowcami, znającą specyfikę klas sportowych, wyspecjalizowanych trenerów do każdego bloku konkurencji, nowoczesny tartanowy stadion z całą infrastrukturą treningową, sale gimnastyczne, siłownie, bezpieczny i nowoczesny internat, saunę oraz jacuzzi, psychologa sportowego.

Uczniowie osiągający średnią ocen na koniec roku szkolnego 5,00 i więcej otrzymują comiesięczne stypendium naukowe Rady Powiatu Poznańskiego (obecnie 250zł). Najlepsi sportowcy otrzymują nagrody finansowe, strój startowy, obuwie specjalistyczne, powoływani są do kadry narodowej bądź wojewódzkiej.

Puszczykowo stworzyło jeden z lepszych systemów dydaktyczno- treningowych w Polsce - miejsce, w którym sport łączy się z nauką na wysokim poziomie.

Zapraszamy!!  PLAKAT